กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 


นายณัฐศิลป์ นาน้ำเชี่่ยว
ประธานสภา
 


นายสมาน พงษ์บุตร์
รองประธานสภา


นายเชน มีคุณ
เลขานุการสภา
 
 


นายสมพร กระต่ายจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายไพบูลย์ พันทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางสาวราตรี กระต่ายจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายกิตติ เขาทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายชาญชัย คำหนุน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายเหลี่ยม คำหนุน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3