กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหินใหญ่   19 ธ.ค. 2561 82
ราคากลาง   ประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ทำการ อบต.สายห้วยแก้ว   25 ก.ย. 2561 127
ราคากลาง   ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสายห้วยแก้ว และหมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเบื้อง   25 ก.ย. 2561 117
ราคากลาง   ประกาศกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7   6 ก.ย. 2561 62
ราคากลาง   ประกาศกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5   6 ก.ย. 2561 47
ราคากลาง   ประกาศกำหนดราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น3)   3 ก.ย. 2561 58
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5   22 มิ.ย. 2561 93
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 - หมู่ 5   22 มิ.ย. 2561 75
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองหินใหญ่   22 มิ.ย. 2561 74
ราคากลาง   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 6 บ้านคลองสิบเอ็ด   22 มิ.ย. 2561 53
  (1)     2