กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
e-GP
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 
 
การคมนาคมขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว คือ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3196 (ถนนสายลพบุรี - ตาคลี) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อำเภอบ้านหมี่ และจังหวัดลพบุรี ภายในหมู่บ้านต่างๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันทั่วถึง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระ/บ่อน้ำตื้น จำนวน 7 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 แห่ง